صفحه اصلی > محصولات > ورزشی > K902
عقب 190 / 50ZR17 ورزشی / شهر لاستیک موتور سیکلت

عقب 190 / 50ZR17 ورزشی / شهر لاستیک موتور سیکلت

    کاهش خطوط مسطح نسبت به طور کامل کنترل توزیع فشار یکنواخت تنش خطی در هنگام رانندگی بهبود انعطاف پذیری و عملکرد تعادل