صفحه اصلی > محصولات > ورزشی
K902 Front 120 / 70ZR17 تایر موتور سیکلت

K902 Front 120 / 70ZR17 تایر موتور سیکلت

    کاهش خطوط مسطح نسبت به طور کامل کنترل توزیع فشار یکنواخت تنش خطی در هنگام رانندگی بهبود انعطاف پذیری و عملکرد تعادل